Kontaktujte nás

Chci získat ZDARMA:

 

Pošlete mi cenovou nabídku na:

 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno*
Město*
Email*
Telefon*
Text zprávy

Partner projektu:

Pojmy

Orientovat se v problematice 3D zobrazování, výpočetní tomografie a CAD/CAM systémů vyžaduje určité informační základy. Ty získáte nastudováním níže uvedených pojmů. Pokud máte jakoukolliv nejasnost nebo máte TIP na pojem, parametr či téma, které bychom měli osvětlit, vyplňte formulář na levé straně těchto stránek.

FOV

FOV je zkratka pro Fielf-Of-View (neboli velikost zobrazovacího pole) a je jedním z nejdůležitějších parametrů; mnohdy rozhodujícím.  U Cone-Beam systémů se jedná o rozměr kužele, tedy průměr a výšku. Výběr nejoptimálnějšího průměru je velmi diskutovaným tématem mezi jednotlivými specializacemi využívající 3D systémy. Pro zachycení celé čelisti dospělého pacienta je b...   ›››

Řízená implantologie

Pro bezpečně a správně zavedený implantát je potřeba CT  vyšetření (MSCT nebo lépe CBCT).   ›››

Navigovaná implantologie

Společnost CAMOSCI koncentruje know-how pro všechny kdo se zajímají o navigovanou (i řízenou) implantologii.   ›››

CAD/CAM

CAD - Computer Aided Design- počítačem podporované navrhování - zkratka označující software (nebo obor) pro projektování či konstruování na počítači CAM - Computer Aided Manufacturing - počítačem řízená výroba - zkratka označující software (nebo obor) pro řízení či automatizaci výroby. Cílem systému je maximální zjednodušení, zefektivnění a urychlení všech fází...   ›››

STL

STL soubor je trojúhelníková reprezentace 3D objektu. Povrch objektu je rozdělena do logické řady trojúhelníků, každý trojúhelník je jednoznačně definován svými normálami a třemi vrcholy.   ›››

Historie výpočetní tomografie a CBCT

Počítačová tomografie vstoupila do klinické praxe v roce 1971 (přístroj EMI Mark I označovaný jako CTprvní generace). Průkopníkem těchto technologií byl Godfrey N. Hounsfield, který společně s AllanemMcLeod Cormackem získali v roce 1979 Nobelovu cenu za fyziku a medicínu.CBCT přístroje jsou založené na stejném principu jako první a všechny současné „nemocniční“...   ›››

Dicom

DICOM (z anglického názvu Digital Imaging and Communications in Medicine) je komplexní standard pro zobrazování, distribuci, skladování a tisk medicínských dat pořízených snímacími metodami jako jsou CT, MRI či ultrazvuk. Byl vytvořen v roce 1993 výborem DICOM Standard Committee, autorská práva vlastní asociace National Electrical Manufacturers Association (NEMA),...   ›››

Prostorové rozlišení u CBCT

Prostorové rozlišení systému je definováno velikostí voxelu  a ovlivňuje jej několik faktorů. Systémy s největším rozlišením mají voxel o velikosti 75x75x75 mikrometrů (0,075 mm).   ›››

Základní rozdíly mezi CBCT a MSCT (Cone-Beam CT a Multi-Slice CT)

CBCT je zkratka pro Cone Beam Computed Tomography. Tradiční medicínské CT (Multi Slice - MS-CT)skenery využívají RTG paprsek ve tvaru vějíře (Fan Beam) a relativné úzký detektor či multidetektor. Okolo snímanéhoobjektu rotují v tzv. helikálním profilu. U CBCT skenerů je naopak využívané RTG záření ve tvaru kužele (Cone Beam) a detektorem je čtverec.Tradiční CT okolo...   ›››

Dedikované CBCT a hybridní systémy

První CBCT systémy byly určeny radiologům, kteří získané informace předávali referujícím lékařům.   ›››

Face-scanner (obličejový skener)

Obličejový skener slouží k nasnímání povrchu těla (obličeje) pacienta. Data se poté ve specializovaném softwaru dají spojit z daty získanými CT vyšetřením.   ›››

Rentgenka – její stavba a funkce

Rentgenka, správně nazývaná rentgenová lampa, je zjednodušeně řečeno trubice s vakuem uvnitř, jejíž součástí je žhavená katoda, která slouží jako zdroj elektronů. Tyto elektrony jsou urychlovány, dopadají na terčík neboli anodu, čímž vzniká rentgenové záření. Rentgenka tedy slouží k produkci rentgenového záření. Základní součástí každé rentgenky je katoda a anoda,...   ›››

Volumetrická data

Volumetrická data jsou výstupem vyšetření CBCT rentgenem. Z těchto dat lze generovat 3 druhy zobrazení. Řezy (tomogramy), sumační snímky (zonogramy) a 3D rekonstrukce.   ›››

Voxel

Voxel je složenina anglických slov volumetric, česky objemový, a element, neboli prvek. Označuje částici objemu představující hodnotu v pravidelné mřížce třídimenzionálního (3D) prostoru. Jde vlastně o analogii k pixelu, který reprezentuje hodnotu v 2D mřížce.   ›››

Fokální vrstva (2D)

U 2D projekcí u hybridního systému je klíčové jak se umí rentgen adaptovat na individuální morfologii pacienta. Kromě tzv. mechanické volnosti, tedy mechanických omezení, tuto adaptaci dále ovlivňuje způsob řízení pohybu a případná adaptace na individuální morfologii pacienta.Počet os udává defacto mechanickou volnost a teoretickou schopnost adaptace tzv. fokální vrst...   ›››

Expoziční hodnoty

Nastavení expozičních hodnot (kV, mA) ovlivňuje kvalitu snímků. Některé systémy disponují technologií, která v reálném čase upravuje parametry RTG záření u 2D i 3D projekcí dle aktuální potřeby a morfologie pacienta. Jiné systémy vyžadují po obsluze zadání některého z předdefinovaných expozičních profilů. V tomto případě má uživatel možnost upravit hodnoty manuálně.   ›››

Bitová hloubka

Dalším významným  parametrem rozhodujícím o kvalitě zobrazení  je bitová hloubka. Definuje kolik odstínů šedé je zachyceno. Zejména u CT se jedná o klíčový parametr, který prakticky rozhoduje o množství detailů, které dokáže systém rozlišit. To znamená - s jakou jemností dokáže přecházet mezi jednotlivými strukturami a tkáněmi čelisti (hlavy). Čím více stupňů šedi,...   ›››

Volba cílové oblasti zájmu při 3D vyšetření

Pro některá 3D vyšetření není nutné využítí celého FOV nabízené přístrojem, ale jen jeho části či zmenšeného objemu. Při využívání zejména menších FOV je nutné zvolenou cílovou oblast (objem) správně umístit tak, aby byla bezchybně nasnímána. Současné systémy nabízí volbu cílené oblasti dvojím způsobem  - manuálně pomocí laserů a servomotorů nebo plně automaticky....   ›››

Poloha pacienta při vyšetření

Stabilita pacienta při CT vyšetření je klíčová. Kvalitu snímků samozřejmě ovlivňují parametry přístroje a softwaru, ale pokud pacient není během vyšetření stabilní, tak dochází ke snížení rozlišení. Nejlepších výsledků lze podle některých studií dosáhnout u přístrojů s ležící polohou pacienta (Supine). U přístrojů se sedícím nebo stojícím pacientem je zajištěna...   ›››