Kontaktujte nás

Chci získat ZDARMA:

 

Pošlete mi cenovou nabídku na:

 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno*
Město*
Email*
Telefon*
Text zprávy

Partner projektu:

Konference Fokus 2013, 20.-21. září 2013

Ve spolupráci s předními českými a slovenskými odborníky si Vás osobně dovolujeme pozvat na lákavou konferenci v krásném prostředí Lednice v období vinobraní.

Přednášející jsou MUDr. Petr Barták, MUDr. Jiří Škrdlant, MUDr. Peter Abelovský, MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D., MUDr. Filip Donev, MUDr. Jiří Hrkal, MUDr. Jozef Ivančo, CSc.,MUDr. Marián Kyseľ, PhD.

Konference je zaměřena na moderní postupy ve 2D a 3D zobrazování. Kazuistika bude obsáhlá a velmi zajímavá! Program najdete ZDE. Profily přednášejích ZDE.

Konference je dvoudenní a v pátek večer je naplánován příjemný společenský večer s vínem a cimbálem pro pobavení a neformální diskuze.

Cena konference je 3 800 Kč, v ceně je občerstvení, 2x oběd a společenský večer.
(Doporučujeme včasné přihlášení, kapacita je omezena).

Abstrakty:

MUDr. Filip Donev: Diagnostika zubního kazu pomocí transiluminace (DIFOTI)

Naše ordinace jsou zaplavovány stále dalšími nabídkami nových technologií. Není tomu jinak ani v oblasti přístrojů pro detekci zubního kazu. Pokusil jsem se tedy pro vás zhodnotit nabízené metody z pohledu spolehlivosti a použitelnosti v praxi. Přiznávám, že vždy rád zkouším a pracuji s novými technologiemi a rád bych se s vámi podělil o své současné zkušenosti.

MUDr. Jozef Ivančo, CSc.: Prekvapenie pri implantacii - 2D RTG obraz

Pokiaľ v posledných rokoch nenastal rozvoj digitálneho OPG a 3D zobrazenia, pracoviská, kde sa implantovalo, si museli vystačiť s filmovým OPG. Aj keď sa predpokladá tzv. "bezproblémová implantácia", môže nás prekvapiť mierna komplikácia.

MUDr. Marián Kyseľ, PhD.: Reziduálna infekcia v kosti - 2D RTG obraz

Nevyhnutnou podmienkou pre úspech v implantológii je zdravá kosť a dobré hojenie. Rtg obraz väčšinou odhalí kostné lézie, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť oseointegráciu implantátu. Ložiská reziduálnej infekcie v kosti, a prípadnej osteonekrózy, ale rtg vyšetrenie nemusí odhaliť. Ukážeme to na niekoľkých prípadoch z klinickej praxe.

MUDr. Jiří Škrdlant: CBCT a operační mikroskop - Symbióza diagnostiky a terapie

Cone Beam Computer Tomography (CBCT) se ukazuje jako optimální nástroj pro velmi detailní diagnostiku ve stomatologii. Není tomu tak ale vždy. V některých případech musí být informace doplněna dvourozměrným RTG snímkem a klinickým vyšetřením pod operačním mikroskopem. Souhrn těchto informací nám pak umožňuje velmi precizní diagnostiku, analýzu a optimalizaci léčebného plánu. V průběhu terapie se pak jako velmi důležitý nástroj osvědčil operační mikroskop. S jeho pomocí dokážeme velmi cíleně, přesně a detailně ošetřit patologicky změněné struktury, které odhalila přesná diagnostika na základě CBCT skenu. Soubor krátkých kazuistik z oblasti endodoncie, chirurgie, implantologie a konzervační stomatologie.

MUDr. Peter Abelovský: OPG a 3D RTG vyšetrenie v podmienkách privátnej stomatologickej praxe

Privátna stomatologická prax sa nezaobíde bez kvalitných diagnostických techník. RTG diagnostika v stomatológii predstavuje v súčasnosti nenahraditeľnú pomôcku pri každodennom rozhodovaní sa stomatológa . V čase nepreberného množstva prístrojov rozličných výrobcov , nových sofistikovaných softvérov sa stáva najväčším úskalím vyšetrenia skúsené oko stomatológa. Stomatológa, ktorý dokáže pacientov problém klinicky vyšetriť, identifikovať, overiť si svoje stanovisko RTG a výsledok dokáže využiť pri následnej liečbe.  Jeho neustály tréning, opakované a opakované prezeranie kvanta RTG dokumentácie zaistí, že následné ošetrenie pacienta bude na úrovni doby.  V posledných rokoch nastal boom 3D zobrazenia v stomatologickej roentgenológii. Nové technológie ponúkajú nové možnosti zobrazenia, spracovania a prenesenia dát k zubným technikom a lekárom. Všetko to rezultuje záplavou nových informácií, nových kombinácií, postupov a zvyšujú sa nároky na triezve posúdenie reálneho stavu s RTG obrazom. Výrobcovia ponúkajú množstvo prístrojov snažiac sa prispôsobiť stomatologickému trhu v zmysle zjednodušovania vybavenia, kombináciou 3D a OPG roentgenov, zvyšujú presnosť zobrazenia pri súčasnej redukcii dávky RTG žiarenia.  Ich snaha vedie k cenovo prístupnejším zariadeniam stomatologického trhu. Tak ako OPG vyšetrenie spolu s intraorálnymi – záhryzovými snímkami patrí k základným a povinným vyšetreniam v rámci preventívnej stomatologickej prehliadky chrupu, tak v implantológii patrí k základným vyšetreniam v rámci plánovania implantácie 3D  RTG zobrazenie.
Autor poukáže na početné pozitíva, prínosy, ale aj úskalia  RTG diagnostiky v podmienkach privátnej stomatologickej praxe  pri  vyšetrení svojich pacientov. Svoje postoje, postupy, „tipy a triky“ oddemonštruje na viacerých kazuistikách.

MUDr. Jiří Hrkal / Ing. Dan Pokorný: Plánování a navigace v implantologii (Guided Surgery)

Obsahem přednášky bude význam plánování v implantologii, jeho průběh,  jak by mělo probíhat a z čeho vycházet. Ukážeme si přínosy navigované chirurgie pro lékaře a laboranta. Součástí přednášky bude představení kompletního workflow od výroby RTG šablony, přes plánovaní v software přes výstupy pro výrobu chirurgické šablony a systém kontroly v průběhu výroby šablon. Ukážeme si  rozdíly ve způsobech a technologicích výroby chirurgických šablon. Řekneme si zda je plně digitální cesta správná či zda se jedná o hudbu budoucnosti.

MUDr. Petr Barták: Třetí rozměr při plánování nejen v implantologii

V posledních letech dochází v rychlému rozšiřování moderních zobrazovacích technologií. Zároveň se neustále vyvíjí softwareové prvky, které využívají získaná a uložená digitální data nejen k jejich zobrazení, ale i k detailnímu plánování chirurgických výkonů. Trojrozměrné zobrazení anatomických struktur je dostupnější stále většímu počtu lékařů i pacientů.
Autor prezentace diskutuje z praktického pohledu aspekty, které mají vliv na harmonické začlenění a na dlouhodobou funkci náhrady nesené implantátem. Jsou konvenční plánovací předimplantační postupy ve spojení s  dvourozměrným rentgenovým vyšetřením dostatečně spolehlivé? Jaké komplikace mohou vzniknout při zavádění nitrokostních implantátů bez detailního plánování? Přednáška se zabývá jednak obecnými principy umístění implantátů a jednak jsou diskutována specifická morfologická úskalí přicházející v  jednotlivých úsecích chrupu. Část přednášky je věnována problematice čelistní dutiny a operace sinus-lift.
Trojrozměrné zobrazení má kromě implantologie stále širší uplatnění také v ostatních oborech stomatologie.
Na vlastních příkladech autor ukazuje osobní zkušenosti s trojrozměrným zobrazením v implantologii, v dentoalveolární chirurgii a v endodoncii.

MUDr. Tomáš Čáslava, PhD.: Využití CBCT při plánování a kontrole léčby dentálními implantáty

Sdělení se zabývá možnostmi využití CBCT při plánování ošetření dentálními implantáty, zvláště pak u rozsáhlých rekonstrukcí chrupu. Porovnání 2D a 3D zobrazení ve fázi rozhodovacího procesu, vliv 3D zobrazení na zvolený terapeutický postup a typ protetické náhrady. CBTC jako variantní řešení k augmentačním technikám.

 

  • Logo Fokus2013